Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Biofizyki

Kierownik - prof. dr hab. Stefan Kruszewski

dr Maciej Bosek
dr Michał Cyrankiewicz
prof. dr hab. Bronisław Grzegorzewski
prof. dr hab. Stefan Kruszewski
mgr Jerzy Pyskir
mgr Alicja Szołna-Chodór
dr Tomasz Wybranowski
dr Blanka Ziomkowska