Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Biofizyki

Kierownik - prof. dr hab. Stefan Kruszewski

dr Maciej Bosek
dr Michał Cyrankiewicz
mgr inż. Joanna Cywińska
prof. dr hab. Bronisław Grzegorzewski
prof. dr hab. Stefan Kruszewski
mgr inż. Waldemar Pietrzak
mgr Jerzy Pyskir
mgr Alicja Szołna-Chodór
dr Tomasz Wybranowski
dr Blanka Ziomkowska