Katedra Biochemii Klinicznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-45
kizbiochkl@cm.umk.pl

pracownicy Katedry Biochemii Klinicznej

Katedra Biochemii Klinicznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
III piętro

tel. 52 585-37-45
fax 52 585-37-71
kizbiochkl@cm.umk.pl
Sekretariat: mgr inż. Rozalia Graul, tel. 52 585-37-45