Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-35-64
kizfarmolekular@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego, I piętro, pok. 117-120

tel. 52 585-35-64
fax 52 585-38-15

kizfarmolekular@cm.umk.pl

Sekretariat: mgr Natalia Warmuzińska, pok. 119