Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej - Wydział Farmaceutyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek diagnostyczny patomorfologii

tel. 52 585-38-07

Ogród Roślin Leczniczych i Kosmetycznych Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

Kierownik - dr hab. Tomasz Załuski

dr Dorota Gawenda-Kempczyńska
mgr Anna Nowakowska
dr Iwona Paszek
dr hab. Tomasz Załuski