Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej - Wydział Farmaceutyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek diagnostyczny patomorfologii

tel. 52 585-38-07

zdjęcie nagłówkowe

Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

Kierownik - dr hab. Tomasz Załuski, prof. UMK

dr Dorota Gawenda-Kempczyńska
mgr Anna Nowakowska
mgr Judyta Ostrowska
dr Iwona Paszek
dr hab. Tomasz Załuski, prof. UMK