Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek diagnostyczny patomorfologii

tel. 52 585-38-07

zdjęcie nagłówkowe

Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek diagnostyczny patomorfologii, II piętro
pok. 46-48, 50, 52, 54, 55

tel. 52 585-38-01
tel. 52 585-38-02
tel./fax 52 585-38-07

Sekretariat: lic. Anita Aleksandrowicz, pok. 55, tel. 52 585-38-07