Katedra i Zakład Bromatologii

ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz

tel. 52 585 3916

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Prezentacje konferencyjne Studenckiego Koła Naukowego Bromatologii

 1. A. Przybylska, G. Bazylak: “Porównanie selektywności układów nano-HPTLC stosowanych do oznaczania patuliny w sokach owocowych dostępnych w sklepach i aptekach internetowych”, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Farmacja dziś i jutro – wytwarzanie i ocena jakości produktów farmaceutycznych. Lublin, 13-14.06.2013, poster P-05, str.17. – Druga Nagroda w konkursie na najlepszy poster
 2. G. Bazylak, B. Sperkowska, A, Gryn, J. Łukaszewicz: „Oznaczanie kofeiny w lekach OTC metodą spektrofotometryczną i wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej”, Poster, II Ogólnopolskie Sympozjum – Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych, Lublin, 24-25.09.2009, Materiały konferencyjne, P-23, str. 50.
 3. G. Bazylak, K. Goryński: „Szybka metoda oceny kardioselektywności beta-blokerów na podstawie parametrów farmakologicznych, molekularnych, chromatograficznych i potencjometrycznych”, Poster, XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Katowice-Spodek, 25-28.09.2007, Streszczenia. Tom I, S.03.P-24, str. 85-86.
 4. K. Goryński, G. Bazylak: „Zależności retencja-aktywność beta-blokerów wyznaczone w układach HPLC wykorzystujących kolumny monolityczne”, Ustny, II Ogólnopolski Kongres Młodych Farmaceutów, Poznań, 13-15.06.2007, Akademia Medyczna w Poznaniu, Materiały konferencyjne, str. 7. – Pierwsza Nagroda w Sesji Studenckiej.
 5. K. Goryński, G. Bazylak: „Wstępna ocena efektywności rozdzielania beta-blokerów metodą HPLC przy użyciu kolumny monolitycznej”, Ustny, I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Collegium Medicum w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 30.03.2007, Streszczenia prac, Nr 19. – Druga Nagroda w Sesji Biomedycznej.
 6. K. Goryński, G. Bazylak: „Preliminary study on separation of beta-blockers with monolithic HPLC column”, Poster, 15th International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors, Gdańsk, 10-12.05.2007, Akademia Medyczna w Gdańsku, Abstracts wyd. CD ROM, a.id. 138, str. 183.
 7. G. Bazylak, K. Goryński, A. Jagodzińska: „Screening of beta-blockers with monolithic silica C18 and calixarene-type stationary phases in HPLC systems”, Poster, 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. 11th International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE’2007: Chemistry, Environment & Human Activity in Civilization Development, Toruń, Wydział Chemii UMK, 09-12.09.2007, Abstract Book, S7.9-PS2-4, str. 261.
 8. G. Bazylak, A. Jaworowska, T. Przybysz: „Simultaneous determination of tea catechins and xanthines with calixarene-type stationary phase in HPLC system”, Poster, 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. 11th International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE’2007: Chemistry, Environment & Human Activity in Civilization Development, Toruń, Wydział Chemii UMK, 09-12.09.2007, Abstract Book, S7.9-PS2-5, str. 262.
 9. K. Goryński, G. Bazylak: „Wykorzystanie kannabinoidów w terapii – stan obecny i perspektywy na przyszłość”, Ustny, I Ogólnopolski Kongres Naukowy Młodej Farmacji, Konkurs Studenckich Prac Naukowych, Warszawa, 9-10.12.2006, Centrum Dydaktyczne Akademii Medycznej w Warszawie, Streszczenia prac, str. 16.
 10. A. Jurgoński, G. Bazylak: „Naturalna, transgeniczna i modyfikowana inulina – prebiotyk, nutrikosmetyk i składnik leków”, Ustny, I Sympozjum Naukowe „Nutrikosmetyka”, Olsztyn, 26.05.2006, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Streszczenia, K3, s. 5-7.
 11. A. Malak, G. Bazylak: „Formaldehyde in cosmetics”, Ustny, I Sympozjum Naukowe „Nutrikosmetyka”, Olsztyn, 26.05.2006, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Streszczenia, K4, s. 8-10.
 12. G. Bazylak, A. Malak, L.J. Nagels, J. Everaert, B. Grzegorzewski: “Potentiometric detection of mono- and dialdehydes in HPLC and CE systems”, Poster, VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej “Analityka w rozwoju cywilizacji”, Toruń, 3-7.07.2005, SAR”Pomorze”, Toruń 2005, ISBN 83-88245-31-7, P-5-III-SC, str. 232.
 13. G. Bazylak, A. Malak, L.J. Nagels: “Inclusion complexes of hydrazones with calixarenes used in construction of liquid-membrane electrodes for potentiometric detection in HPLC and CE systems”, Ustny, VIIth Conference of the Polish Supramolecular Chemistry Network, Krutyń, 11-14.09.2005, Programme and Abstracts, p. 8.
 14. A. Jurgoński, G. Bazylak, T. Długosz: „Inulina – znaczenie żywieniowe, interakcje z lekami”, Ustny, 3rd International Conference of Students’ Scientific Society, 2-3.12.2005, Bydgoszcz-Torun, druk w: “Medical and Biological Sciences”, 19, Suppl. 1 (2005), str. 27. – Wyróżnienie w Sesji Biomedycznej.
 15. A. Malak, G. Bazylak, L.J. Nagels, B. Grzegorzewski: „Potentiometric detection of glutaraldehyde and other aldehydes in HPLC and CE systems”, Ustny, 3rd International Conference of Students’ Scientific Society, 2-3.12.2005, Bydgoszcz-Torun, druk w: “Medical and Biological Sciences”, 19, Suppl. 1 (2005), str. 36 – Wyróżnienie w Sesji Biomedycznej.