Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Katedra i Zakład Bromatologii

tel. (48) 52 585 3915
tel. (48) 52 585 3994
tel. (48) 52 585 3933
fax (48) 52 585 3817

Sekretariat:

ul. dr. A. Jurasza 2, PL-85-089 Bydgoszcz
Budynek Wydziału Farmaceutycznego, pok. 231, 233-236
tel. (48) 52 585 3916