Katedra Mikrobiologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-44-80
kizmikrob@cm.umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra i Zakład Mikrobiologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
budynek E, III piętro
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-44-80, 52 585-36-09
tel./fax 52 585-40-47
kizmikrob@cm.umk.pl

Sekretariat: Benedykta Sikorska-Juszczuk