Katedra Technologii Postaci Leku

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-88
kiztechpostlek@cm.umk.pl

bydynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra Technologii Postaci Leku

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego

tel. 52 585-37-88
tel. 52 585-37-97
fax 52 585-35-47

Sekretariat: Iwona Majzon, pok. 220, tel. 52 585-37-88