Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Katedra Technologii Postaci Leku

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego

tel. 52 585-37-88
tel. 52 585-37-97
fax 52 585-35-47

Sekretariat: Iwona Majzon, pok. 220, tel. 52 585-37-88