Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Redakcja wydawnictw naukowych

I. Wydawnictwa krajowe:

 1. G. Bazylak, A. Kaznowski, H. Różański (red. nauk.), Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Medycyna naturalna w onkologii, Wyd. PWSZ, Krosno-Wrocław, 2017, s. 1-417.
 2. G. Bazylak, H. Różański (red. nauk.), Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz, Wyd. PWSZ, Krosno-Wrocław, 2016, s. 1-240.
 3. G. Bazylak, czł. Rady Programowej (od 2015- ): czasopismo naukowe Herbalism, wyd. Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów
 4. G. Bazylak, czł. Rady Naukowej (od 2015- ): miesięcznik dla farmaceutów Manager Apteki, wyd. Media TV Plus

II. Wydawnictwa zagraniczne:

 1. G. Bazylak – Editor-in-Chief (2008-2013): The Open Chemical and Biomedical Methods Journal, (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA)
 2. G. Bazylak – Regional Editor (from 2010): Current Drug Discovery Technologies, (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA)
 3. G. Bazylak – Associate Editor (2014): The Open Analytical Chemistry Journal, (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA)
 4. G. Bazylak – Guest Editor (2015): Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, (Hindawi Publishing Corporation, New York, NY, USA), IF = 2.1
 5. G. Bazylak – Member of Editorial Advisory Board (from 2007): Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), IF = 2.5
 6. G. Bazylak – Member of Editorial Advisory Board (from 2008): Current Pharmaceutical Analysis, (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), IF = 1.2
 7. G. Bazylak – Lifetime Member of Managing Editorial Board (2006-2010): Frontiers in Bioscience (FBS Publications, Albertson, NY, USA), IF = 3.6
 8. G. Bazylak – Lifetime Member of Managing Editorial Board (2006-2010): Encyclopedia of Bioscience, (FBS Publications, Albertson, NY, USA)
 9. G. Bazylak – Member of Editorial Board (from 2012): Journal of Pharmaceutics (Hindawi Publishing Corporation, New York, NY, USA)
 10. G. Bazylak – Editorial Board Member (from 2014): Drug Development and Therapeutics, (Wolter Kluwers Health Medknow)
 11. G. Bazylak – Member of Editorial Board (2010-2013): Current Chemical Research (Mehta Press, Gujarat, India)
 12. G. Bazylak – Editorial Board Member (2010-2013): Chronicles of Young Scientists (Medknow Publ, Mumbai, India)
 13. G. Bazylak – Member of Editorial Advisory Board (2008 – 2010): Current Drug Discovery Technologies, (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), IF = 1.6
 14. G. Bazylak – Member of Editorial Advisory Board (2007/2008): The Open Chemical and Biomedical Methods Journal, (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA)
 15. G. Bazylak – Managing Editor (2007): Supramolecular materials and devices: status and prospects for pharmacy and nutrition, Frontiers in Bioscience (FBS Publications, Albertson, NY, USA), The Special Issue, Vol. 13, January 2008, IF = 2.7
 16. G. Bazylak – Guest Editor (2009): Electrodriven Detection/Separation Systems for Advanced Drug Discovery Schemes and Bioassay Technologies, Current Pharmaceutical Analysis (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), Special Issue, Vol. 5, No. 2, May 2009, IF = 1.2
 17. G. Bazylak – Guest Editor (2008): Supramolecular Transmembrane Nanocarriers for Targeted Therapeutics, Current Drug Discovery Technologies (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), Hot Topic Issue, Vol. 5, No. 2, June 2008, IF = 1.6
 18. G. Bazylak – Guest Editor (2007): Supramolecular approaches for improving drug delivery processes, Current Drug Discovery Technologies (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), Special Issue, Vol. 4, No. 4, December 2007, (IF = 1.6)
 19. G. Bazylak – Guest Editor (2007): Supramolecular devices for the high-throughput screening of drugs, nutrients and metabolites in postgenomic era – Part 1, Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), Special Issue, Vol. 10, No. 5, June 2007, (IF = 2.5)
 20. G. Bazylak – Guest Editor (2007): Supramolecular devices for the high-throughput screening of drugs, nutrients and metabolites in postgenomic era – Part 2, Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), Special Issue, Vol. 10, No. 6, July 2007, (IF = 2.5)
 21. G. Bazylak – Guest Editor (2007): Supramolecular devices for the high-throughput screening of drugs, nutrients and metabolites in postgenomic era – Part 3, Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), Special Issue, Vol. 10, No. 7, August 2007, (IF = 2.5)
 22. G. Bazylak – Guest Editor (2004): Supramolecular and QSAR approaches for extension of the high-throughput screening methodologies, Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening (Bentham Science Publishers, San Francisco, CA, USA), Special Issue, Vol. 7, No. 4, June 2004, (IF = 2.5)
 23. G. Bazylak – Guest Editor (2000): Multifunctional high-throughput screening in chiral drug research and biomedical protocols, Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening (Bentham Science Publishers, Boca Raton, FL, USA), Special Issue, Vol. 3, No. 6, December 2000, (IF = 2.3)