Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Projekty Uchwał na wspólną Radę Dyscypliny

»ANALITYKA MEDYCZNA«

Projekt Uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów na kierunku analityka medyczna, studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki 2020/2021 (20 KB)

Załącznik:


Projekt Uchwały w sprawie zaopiniowania planu i programu studiów dla kierunku analityka medyczna, studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki 2020/2021 (16 KB)

Załączniki:


Projekt Uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o zatwierdzenie planu i programu studiów dla kierunku analityka medyczna, studia jednolite magisterskie,profil praktyczny 2019/2020 oraz projekty Uchwał w sprawie zaopiniowania planów i programów studiów dla kierunku analityka medyczna, studia jednolite magisterskie, profil praktyczny dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 oraz w roku akademickim 2017/2018 (49 KB)

Załączniki:


Projekt Uchwały w sprawie zaopiniowania zasad rekrutacji dla kierunku analityka medyczna, studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2020/2021 (20 KB)

Załącznik:


»KOSMETOLOGIA«

Projekt Uchwały w sprawie zaopiniowania planu i programu studiów dla kierunku kosmetologia, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny 2020/2021 (20 KB)

Załączniki:


Projekt Uchwały w sprawie zaopiniowania planu i programu studiów dla kierunku kosmetologia, studia niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny 2020/2021 (20 KB)

Załącznik:


Projekt Uchwały w sprawie zaopiniowanie planu i programu studiów dla kierunku kosmetologia, studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki 2020/2021 (20 KB)

Załącznik:


Projekt Uchwały w sprawie zaopiniowania zasad rekrutacji dla kierunku kosmetologia od roku akademickiego 2021/2020 (20 KB)

Załącznik:


Projekt Uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w Uchwale rekrutacyjnej dla kierunków analityka medyczna i kosmetologia od roku 2020/2021 (20 KB)