Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Podsumowanie ankiet po odbytych praktykach

Podsumowanie ankiet ewaluacji praktyk zawodowych na kierunku analityka medyczna w roku akademickim 2019/2020

Podsumowanie ankiet ewaluacji praktyk zawodowych na kierunku analityka medyczna w roku akademickim 2018/2019