Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Procedura ukończenia studiów

TABLO >> (143 KB)


Zarządzenie Nr 45 Rektora UMK z 18.04.2016 – postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w UMK (194 KB)
załącznik nr 1 – wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego (240 KB)
załącznik nr 2 – zasady przygotowania pliku z elektroniczną wersją pracy dyplomowej (130 KB)
załącznik nr 3 – potwierdzenie poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej na język angielski (119 KB)
załącznik nr 4 – strona tytułowa (72 KB)
załącznik nr 5 – wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy (283 KB)
załącznik nr 6 – wniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski (273 KB)
załącznik nr 7 – podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomu (134 KB)
załącznik nr 8 – wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego lekarza (171 KB)


PROCEDURA UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH (46 KB) – informacje szczegółowe

Zasady przygotowywania prac dyplomowych (491 KB)