Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Tematy prac dyplomowych – obrony 2016/2017

UWAGA! Studenci są zobowiązani do zapisywania się na wybrane tematy prac dyplomowych, w przypisanych jednostkach, do dnia 26.02.2016 r.

Harmonogram egzaminów prac dyplomowych Wydziału Farmaceutycznego >>

Harmonogram egzaminów prac dyplomowych (licencjackich) dla studentów kierunku kosmetologia Wydziału Farmaceutycznych >>