Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Projekt “Farmaceuta – zawód z przyszłością”

“FARMACEUTA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Celem projektu jest podniesienie zawodowych umiejętności praktycznych 54 studentów/ek studiów stacjonarnych kierunku Farmacja Collegium Medicum UMK poprzez udział w wysokiej jakości programie stażowym.

Regulamin uczestnictwa w projekcie (948 KB)

INFORMACJE BIEŻĄCE:

Harmonogram staży realizowanych w ramach projektu – kwiecień-wrzesień 2018 r. (384 KB)

INFORMACJE O REKRUTACJI:

Rekrutacja zakończona.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu (391 KB)

Formularz zgłoszeniowy (285 KB)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (46 KB)

Oświadczenie uczestnika (64 KB)

 

Informacji udziela:
Dział Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM
ul. Jagiellońska 13, budynek A (wejście od ul. 3 Maja)
tel. 52 585-38-49
mail: farmaceuta@cm.umk.pl

 


Projekt pn. „Farmaceuta – zawód z przyszłością” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020