Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Szkolenie BHP

Biblioteka Medyczna przypomina, że dnia 15 grudnia upływa termin obowiązkowego zaliczenia on-line szkolenia bibliotecznego.

Student zobowiązany jest do:

Kurs wraz z testem zamieszczony  jest na stronie https://moodle.umk.pl/BM/

Poprawne rozwiązanie testu (uzyskanie min. 5 pkt.) jest podstawą zaliczenia szkolenia bibliotecznego.