Studia doktoranckie

ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585-37-01
fax 52 585-36-75
sdoktoranckie.wf@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK budynek Wydziału Farmaceutycznego

Rekrutacja na studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie biologia medyczna

Rekrutacja na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 rozpocznie się po ustaleniu przez Senat UMK warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akad. 2018/2019.

  • Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)
  • Wykaz dokumentów
  • Kierunki badań
  • Harmonogram postępowania rekrutacyjnego
  • Limity przyjęć

Akty prawne dotyczące rekrutacji:

  • Uchwała Senatu UMK w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019
  • Szczegółowe warunki postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019
  • Zarządzenie Rektora UMK w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w UMK w roku akademickim 2018/2019