Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Akty prawne

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (1,36 MB)

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (1,38 MB)


Statut UMK


Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych na UMK w Toruniu


Regulamin Pracy UMK w Toruniu


Regulamin Organizacyjny UMK w Toruniu


Regulamin wynagradzania pracowników UMK w Toruniu


Formularze wnioksów i dokumentów stosowanych przy podejmowaniu czynności na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników UMK w Toruniu