ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2017/2018

semestr zimowy
17.10.2017 r. godz. 11:30
07.11.2017 r. godz. 11:30
05.12.2017 r. godz. 11:30
16.01.2018 r. godz. 11:30
13.02.2018 r. godz. 11:30

semestr letni
13.03.2018 r. godz. 11:30
10.04.2018 r. godz. 11:30
15.05.2018 r. godz. 11:30
12.06.2018 r. godz. 11:30
11.09.2018 r. godz. 11:30