ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Agata Białucha
specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Mikrobiologii

tel.: +48 52 585 3673
e-mail: kolsut@cm.umk.pl

Zainteresowania:
1. Badanie biofilmów drobnoustrojów
2. Wpływ różnych czynników na tworzenie biofilmu
3. Lekowrażliwość szczepów Salmonella spp. i ocena mechanizmów oporności u tych pałeczek
4. Badanie podobieństwa szczepów
5. Wirulencja drobnoustrojów

Terminy konsultacji:
wtorek 9.00-10.00
środa 11.00-12.00

Bibliografia