ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

prof. dr hab. Stanisław Sobiak
profesor
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

tel.: 52 585 3908
e-mail: ssobiak@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-9040-8055

Terminy konsultacji:
pok. 121
poniedziałek 11.30-13.00

Bibliografia