ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Renata Mikstacka, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

tel.: 52 585 3912
e-mail: mikstar@cm.umk.pl

Zainteresowania:
chemia medyczna

Terminy konsultacji:
Wtorek 11:00-12:30, pokój 122

Bibliografia