ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Inga Dziembowska
asystent
Katedra Patofizjologii

tel.: +48 52 585 3591
e-mail: i.dziembowska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-0536-2380

Zainteresowania:
metabolizm żelaza; reakcja psychofizjologiczna na stres; diagnostyka i leczenie choroby Alzheimera

Terminy konsultacji:
Środy, godz. 10.45-12.15

Bibliografia