Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Bezpłatne studia podyplomowe Edukacja Medyczna ABM

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie realizował 3 innowacyjne kierunki w ramach projektu pn. EDUKACJA MEDYCZNA pracowników ochrony zdrowia – INNOWACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE  na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych finansowanego przez Agencję Badań Medycznych na podstawie Umowy nr 2023/ABM/06/00005-00.

Dzięki finansowaniu przez Agencję Badań Medycznych studia są bezpłatne.

W ramach projektu  od roku akademickiego 2024/2025 realizowane będą 3 kierunki studiów podyplomowych:

Kto może aplikować na studia?

Studia podyplomowe kierowane są do osób, które spełniają wszystkie z wymienionych warunków:

 1. Posiadają ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie.

 2. Są zatrudnieni w sektorze biomedycznym:

 1. podmiotach leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej,

 2. przedsiębiorstwach o profilu farmaceutycznym/wyrobów medycznych/rozwiązań IT dla sektora ochrony zdrowia/badań klinicznych/biotechnologicznym (niezależnie od formy zatrudnienia),

 3. uczelniach wyższych o profilu biomedycznym,

 4. administracji systemu ochrony zdrowia i obszaru zdrowia publicznego, z wyłączeniem Agencji Badań Medycznych,

 5. wykonują zawody medyczne na podstawie własnej działalności gospodarczej.

 1. Posiadają co najmniej roczne doświadczenie zawodowe.

 2. Dobrowolnie zgłoszą swój udział.

 3. Posiadają lukę kompetencyjną związaną z kierunkiem studiów. Do oceny luki kompetencyjnej zostanie wzięta pod uwagę:

 • liczba ukończonych w czasie ostatnich 3 lat do czasu złożenia wniosku: studiów podyplomowych, kursów, szkoleń z zakresu prowadzonych studiów podyplomowych,

 • staż pracy w zawodzie medycznym,

 • zasadność posiadania kwalifikacji uzyskiwanych w czasie studiów podyplomowych w pracy zawodowej w sektorze biomedycznym (stanowiska kierownicze, osoby decyzyjne).

Wymagane dokumenty:

1. Skan dyplomu ukończenia studiów na poziomie 6 lub 7 PRK.

2. Zaświadczenie od pracodawcy (przykładowy wzór)

Zaświadczenie od pracodawcy (przykładowy wzór)

LUB

Oświadczenie o wykonywaniu zawodu medycznego (przykładowy wzór)

Oświadczenie o wykonywaniu zawodu medycznego (przykładowy wzór).

3. Życiorys osobowy (CV) – przykładowy wzór.

Życiorys osobowy (CV) – przykładowy wzór.

4. Opcjonalnie: skan dyplomu-/ów specjalisty, ukończonych studiów podyplomowych, kursów, szkoleń z zakresu prowadzonych studiów itp.

Regulamin rekrutacji oraz wzór umowy z uczestnikiem studiów podyplomowych – wkrótce.

Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się ze
Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Marii Skłodowskiej Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, Budynek E, III piętro,
tel. 52 585 36 10 / 36 73,
e-mail: laura.kooths@cm.umk.pl