Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl
obrazek wiadomości: Pracownicy Collegium Medicum

Pracownicy Collegium Medicum

* o o o o o o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Posiedzenie Rady Dyscypliny

Godzina 11.00

Posiedzenie Rady Dziekańskiej

Godzina 11.15

Legitymacje studenckie zachowują ważność - nie trzeba ich przedłużać !!!

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca...

Ankieta - kwarantanna

Ankieta COVID - 19 - studenci/doktoranci Wydziału Farmaceutycznego Ankieta COVID -...