Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy dziekanatu

Kierownik Dziekanatu: mgr inż. Lidia Król-Durmowicz, tel. 52 585-34-01, pokój 53a, e-mail: lidia.krol@cm.umk.pl

mgr Agnieszka Bukowska, tel. 52 585-37-00, pokój nr 53b, e-mail: agnieszka.bukowska@cm.umk.pl

mgr Agnieszka Witkowska, tel. 52 585-39-52, pokój nr 50, e-mail: agnieszka.witkowska@cm.umk.pl

mgr inż. Grażyna Łukowiak, tel. 52 585-34-00, pokój nr 50, e-mail: grazyna.lukowiak@cm.umk.pl

mgr Beata Nitka, tel. 52 585-35-41, pokój nr 51, e-mail: beata.nitka@cm.umk.pl

Magdalena Pilarska, tel. 52 585-37-01, pokój nr 51, e-mail: magdalena.pilarska@cm.umk.pl

mgr Małgorzata Chamier-Gliszczyńska, tel. 52 585-38-88, pokój nr 53b, e-mail: malgorzata.gliszczynska@cm.umk.pl