Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Ocena okresowa nauczyciela akademickiego

Ocena okresowa nauczyciela akademickiego

Komisja oceniająca dyscypliny naukowej Nauki Farmaceutyczne >>

Wydziałowa Komisja Oceniająca >>