Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Informacje dla pracowników

Pracownicy dziekanatu»


Delegacje»


Dokumenty do pobrania»


Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych»


Informacje dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi»


Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym»


Dokumenty Uczelniane»


Uchwały Rady Dziekańskiej»


Uchwały Rady Dyscypliny»


Polityka antymobbingowa»


Pełnomocnicy Rektora»


Zespół ds. opracowania Planu na rzecz równości płci»