ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Bieżące informacje


Zjazd Zimowy Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego 9.12.2023 r.

Zjazd Zimowy Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego to ogólnopolska konferencja cykliczna, która odbywa się od ponad 20 lat. Tematyka konferencji jest niezwykle szeroka, obejmując zarówno zagadnienia ogólnochemiczne, jak i te związane z chemią i biologią, medycyną, technologią chemiczną, fizyką oraz nanotechnologią. Wydarzenie to gromadzi najzdolniejszych studentów i doktorantów z różnych uczelni wyższych w Polsce, dając im możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji.

Plakat


SZKOLENIE BIBLIOTECZNE – studenci pierwszego roku I i II stopnia

Informujemy, że Szkolenie biblioteczne zostanie otwarte 02 października 2023r. Na stronie Biblioteki Medycznej Collegium Medicum https://bm.cm.umk.pl/szkolenie-biblioteczne/  dostępny jest kurs wraz z testem. Przypominamy, że szkolenie on-line jest obowiązkowe dla studentów pierwszego roku I i II stopnia naszej Uczelni. Test dostępny będzie do 31 stycznia 2024 roku, dopiero po tym terminie zostanie wprowadzone zaliczenie do protokołów w systemie USOS. Prosimy jednak o niezwłoczne zapoznanie się z kursem i rozwiązanie testu.

Wszelkie pytania można kierować:

       Zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej UMK  https://www.bu.umk.pl//


Program Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024


Szkolenie biblioteczne

UWAGA STUDENCI PIERWSZWGO ROKU! 

Informujemy studentów, którzy w terminie nie zaliczyli Szkolenia bibliotecznego, że kurs wraz z testem zostanie otwarty ponownie w dniach od 10 do 18 lutego 2023 roku na stronie Biblioteki Medycznej https://bm.cm.umk.pl/ w razie niejasności prosimy o kontakt mailowy annbre@cm.umk.pl lub telefonicznie (52) 585-35-14.


UMORZENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 238 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia   29 listopada 2021 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do celów umarzania kredytów studenckich, zostali wyłonieni najlepsi absolwenci Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2021/2022. Osoby zainteresowane mogą się kontaktować  telefonicznie 52/ 585 3541, 585 3952, 585 3400 lub justyna.meller@cm.umk.plbeata.nitka@cm.umk.pl,  ewa.paterek@cm.umk.pl 


mLegitymacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w ubiegłym tygodniu uruchomiliśmy usługę, która pozwala posiadaczom ważnej legitymacji studenckiej (ELS) na dołączanie mLegitymacji do aplikacji mObywatel na smartfonie.

Jak to działa: Studenci spełniający następujące warunki:

  1. posiadają numer PESEL i numer albumu,
  2. posiadają zdjęcie w USOS,
  3. mają ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (plastikową),
  4. dane osobowe nie zmieniły się od czasu wydania najnowszej ELS,

mogą w aplikacji mobilnej USOS lub w USOSwebie (zakładka Dla Studentów -> Moje studia -> mLegitymacja) wystąpić o wydanie mLegitymacji, a następnie po otrzymaniu kodu weryfikacyjnego włączyć ją w usłudze mObywatel.

 Zatem:

  1. jeśli nastąpi jakakolwiek zmiana danych osobowych,
  2. zmiana zdjęcia,

a nowa ELS nie będzie wydana, to nie można uzyskać mLegitymacji. Ponadto, jeśli legitymacja plastikowa (ELS) nie zostanie przedłużona elektronicznie, to też nie można uzyskać mLegitymacji.

Pozdrawiamy,
Zespół USOS


Rejestracja do Legii Akademickiej

Szanowni Studenci,
w systemie USOS zostanie otwarta rejestracja kandydatów do Legii Akademickiej https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu&method=rej&rej_kod=0000-LA-2022%2F23&

 W ramach rejestracji będzie można wybrać jeden z dwóch „przedmiotów”:

  1. 1200-OG-LA-P1 Legia Akademicka - szkolenie podstawowe (dla osób niemających przeszkolenia wojskowego).

Dla osób, które zamierzają w tym roku akademickim wziąć udział w szkoleniu podstawowym.

  1. 1200-OG-LA-P2 Legia Akademicka - szkolenie podoficerskie (tylko dla osób mających już podstawowe przeszkolenie wojskowe).

Dla osób, które ukończyły już szkolenie podstawowe (złożyły przysięgę wojskową) i zamierzają w tym roku akademickim wziąć udział w szkoleniu podoficerskim.

Rejestracja zostanie otwarta 18 listopada 2022 r., o godz. 19.00 i potrwa do 24 listopada 2022 r., do godz. 08.00. Rejestracja nie jest rekrutacją, ma jedynie charakter orientacyjny i nie zobowiązuje do udziału w projekcie.

W razie pytań dotyczących nowych zasad Legii Akademickiej prosimy o kontakt z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Toruniu  pod numerem tel. 0261432146.


Zasady segregacji odpadów

Zasady segregacji odpadów obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. >> (361 KB)

Rules for waste segregation valid  in Bydgoszcz form 1 January, 2020 >> (506 KB)


"Przygotuj się do sesji!"

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego zaprasza wszystkich studentów i doktorantów UMK na warsztaty z cyklu "Przygotuj się do sesji!"

Zapisz się na warsztaty:

Zdobytą wiedzę i umiejętności możesz wykorzystać w czasie najbliższej sesji egzaminacyjnej!

Szczegółowe informacje

Plakat