ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Bieżące informacje


Zgłaszanie zakażeń SARS-COV-2 oraz kwarantanny

Szanowni Państwo

uprzejmie proszę, o zgłaszanie zakażeń SARS –COV-2 oraz danych dotyczących przebywania w kwarantannie lub izolacji poprzez wypełnienie ankiety:

Ankieta COVID - 19 - studenci/doktoranci Wydziału Farmaceutycznego

Ankieta COVID - 19 - pracownicy Wydziału Farmaceutycznego

Powyższe informacje są niezbędne do monitorowania sytuacji na Wydziale Farmaceutycznym oraz Uczelni.

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Stefan Kruszewski


Legitymacja studencka

Szanowni Studenci,

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

* legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich *pozostają ważne* w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.

*Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.*

 


UWAGA STUDENCI! Pismo Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie przekazywania danych dotyczących zakażeń, przebywania na kwarantannie

Informacja dla Studentów Wydziału Farmaceutycznego (22.10.2020 r.)

 

 

 

więcej informacji


Koronawirus - aktualności

Koronawirus - aktualności


Szkolenie BHP

W związku z e-learningową formą obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021, platforma Moodle zostanie otwarta w terminie 12.10.2020 r. - 08.01.2021 r.


Dodatkowa obsługowa szatnia damska na parterze budynku diagnostycznego patomorfologii

Więcej informacji>>


Zapraszamy wszystkich studentów studiów dziennych w Polsce do udziału w badaniu dotyczącym uwarunkowań zachowań informacyjnych i postaw wobec pandemii COVID-19

Badanie realizuje Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia UJCM w Krakowie w ramach współpracy 40 ośrodków badawczych z całego świata. W badaniu wzięło już udział ponad 26 000 studentów z innych krajów. Liczymy, że także w Polsce znajdzie się duża grupa studentów, którzy wypełnią kwestionariusz ankiety.

Kwestionariusz zawiera pytania o korzystanie z informacji dotyczących pandemii COVID-19 w Internecie, o postawy i zachowania zdrowotne, obawy dotyczące przyszłości oraz podstawowe informacje społeczno-demograficzne. Udział w badaniu jest anonimowy. Wypełnienie kwestionariusza ankiety nie powinno zająć więcej niż 15-20 minut.

Kwestionariusz ankiety jest dostępny pod adresem:

 


Stypendia Pomostowe

szczegóły >>


Oferta pracy dla studentów i absolwentów kierunku analityka medyczna

Laboratoria Medyczne Bruss w Gdyni oferują miejsca pracy dla studentów V roku analityki medycznej oraz dla absolwentów. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą:

oferta pracy _ studenci V roku

oferta pracy_Diagnosta laboratoryjny

oferta pracy_Pracownia Mikrobiologii


KORONAWIRUS - aktualności

 

https://www.umk.pl/wiadomosci/?tag=koronawirus


Pomoc studentów dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy

Ogłoszenie >>


"Aktywny Samorząd"

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy w 2020 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, oferujący osobom niepełnosprawnym pomoc finansową ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mi. in. w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II.


"Laur Medyczny" im. Doktora Wacława Mayzla"

PAN informuje, że w 2020 roku przewidywane jest przyznanie honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo "Laur Medyczny" im. Doktora Wacława Mayzla"Termin nadsyłania wniosków do Wydziału upływa z dniem 31 maja 2020 r.


Nagroda Naukowa Wydziału V Nauk Medycznych PAN

PAN informuje, że w 2020 roku przewidywane jest przyznanie Nagród Naukowych Wydziału Nauk Medycznych za najwybitniejsze twórcze wyniki prac badawczych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych. Termin nadsyłania do Wydziału wniosków upływa z dniem 31 maja 2020 r.


Praca Dziekanatu

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym sprawy studenckie i doktoranckie będą realizowane jedynie drogą mailową lub telefoniczną. 


Ważność legitymacji przedłużona

Przypominamy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podjął decyzję o automatycznym wydłużeniu ważności legitymacji studenckich i doktoranckich do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w dziekanatach wydziałów.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta


Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo Pracownicy, Studenci, Doktoranci.

W nawiązaniu do mojego listu z dnia 11.03 skierowanego do Pracowników Wydziału i decyzji o zawieszeniu niektórych zajęć już w dniu 11.03 chciałbym poinformować, że Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.03.2020 r (załącznik: Rozporządzenie MNiSW) zostały zawieszone na okres dwóch tygodni wszystkie zajęcia dydaktyczne. Rektor UMK wydał w tej sprawie stosowne Zarządzenie nr 32 z dnia 11.03.2020 r. (załącznik: Zarządzenie Rektora UMK ).

 

 

więcej informacji


Szkolenie BHP

Dla studentów, którzy nie zaliczyli szkolenia BHP, Platforma Moodle (e-learningowa forma szkolenia BHP) zostanie otwarta od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r.


Zasady korzystania z szatni studenckiej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1

Szanowni studenci,

informujemy, że z dniem 18.02.2019 r. wchodzi w życie nowy regulamin szatni studenckiej mieszczącej się na poziomie -1 w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Regulamin ten został zaakceptowany przez Samorząd Studencki.

 

więcej informacji


Szkolenie BHP dla studentów I roku

Platforma Moodle (e-learningowa forma szkolenia BHP) dla osób przyjętych na studia w Collegium Medicum w roku akademickim 2018/2019 otwarta będzie w terminie 15.10.2018 r. - 22.12. 2018 r. 


Informacja dla kandydatów na studia/studentów I roku w roku akademickim 2018/2019

Informacja dla studentów I roku - studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) Wydziału Farmaceutycznego 

 

 

więcej informacji


Wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego

Wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego

więcej informacji


Wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego

więcej informacji


Innowacje w Onkologii 2018

Zaproszenie dla studentów na III Ogólnopolską Studencką Konferencję Szkoleniową „Innowacje w Onkologii”

więcej informacji


Wsparcie studentów i doktorantów niepełnosprawnych

Jesteś studentem ostatniego roku lub skończyłeś studia nie dalej niż 24 miesiące temu? Masz kwalifikacje, ale nie masz pracy? Mieszkasz na terenie kujawsko - pomorskiego?
Ta oferta jest dla Ciebie.

więcej informacji