ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Bieżące informacje


Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską StatSoft Polska

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIII edycji naszego konkursu, którego celem jest promocja autorów najlepszych prac naukowych oraz popularyzacja nowoczesnych metod analizy danych, dostępnych w oprogramowaniu Statistica.

UWAGA! Termin przesyłania prac do 30 września 2021.


Kierunki z Wydziału Farmaceutycznego uprawnione do szczepienia

Kierunki do szczepień z Wydziału Farmaceutycznego

 


Zarządzenie Rektora UMK w sprawie organizacji kształcenia na UMK

Zarządzenie Nr 269 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021


POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHIATRYCZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje swojej społeczności bezpłatne konsultacje psychologiczne. Z pomocy mogą skorzystać studenci, doktoranci i pracownicy UMK z niepełnosprawnościami lub doświadczający przejściowych problemów natury psychicznej. Ponadto konsultacje są również skierowane do pracowników UMK będących nauczycielami akademickimi, prowadzących działalność naukową oraz zajmujących się obsługą administracyjną. Zainteresowane osoby mogą korzystać ze wsparcia dwóch psycholożek podczas dyżurów odbywających się trzy dni w tygodniu.

Konsultacje psychologiczne prowadzą:

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny (we wtorki i czwartki w godz. 16.00-18.00) lub mailowy w celu ustalenia terminu wizyty: e-mail: BON_psycholog@umk.pl, telefon: 502 695 564.

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach proszone są o przesłanie wiadomości SMS na numer telefonu: 662 030 772. W treści SMS należy podać imię, nazwisko oraz informację, że jest się studentem, doktorantem lub pracownikiem UMK. Po wysłaniu SMS prosimy czekać na kontakt ze strony psychologa w celu umówienia terminu konsultacji, telefon: 662 030 772.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji psychologicznych

POMOC PSYCHIATRYCZNA

Studenci i pracownicy UMK mogą skorzystać z porady lekarza psychiatry bez konieczności ponoszenia żadnych opłat. Bezpłatne porady udzielane będą w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz. 14:00 w Centrum Zdrowia „Łaźnia Miejska” w Bydgoszczy przy ul. ks. I. Skorupki 2.

Kontakt telefoniczny do rejestracji: 500 305 485, hasło podczas rejestracji: student lub pracownik UMK.


Zgłaszanie zakażeń SARS-COV-2 oraz kwarantanny

Szanowni Państwo

uprzejmie proszę, o zgłaszanie zakażeń SARS –COV-2 oraz danych dotyczących przebywania w kwarantannie lub izolacji poprzez wypełnienie ankiety:

Ankieta COVID - 19 - studenci/doktoranci Wydziału Farmaceutycznego

Ankieta COVID - 19 - pracownicy Wydziału Farmaceutycznego

Powyższe informacje są niezbędne do monitorowania sytuacji na Wydziale Farmaceutycznym oraz Uczelni.

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Stefan Kruszewski


Legitymacja studencka

Szanowni Studenci,

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

* legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich *pozostają ważne* w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.

*Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.*

 


UWAGA STUDENCI! Pismo Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie przekazywania danych dotyczących zakażeń, przebywania na kwarantannie

Informacja dla Studentów Wydziału Farmaceutycznego (22.10.2020 r.)

 

 

 

więcej informacji


Koronawirus - aktualności

Koronawirus - aktualności


Szkolenie BHP

W związku z e-learningową formą obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021, platforma Moodle zostanie otwarta w terminie 12.10.2020 r. - 08.01.2021 r.


Dodatkowa obsługowa szatnia damska na parterze budynku diagnostycznego patomorfologii

Więcej informacji>>


Zapraszamy wszystkich studentów studiów dziennych w Polsce do udziału w badaniu dotyczącym uwarunkowań zachowań informacyjnych i postaw wobec pandemii COVID-19

Badanie realizuje Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia UJCM w Krakowie w ramach współpracy 40 ośrodków badawczych z całego świata. W badaniu wzięło już udział ponad 26 000 studentów z innych krajów. Liczymy, że także w Polsce znajdzie się duża grupa studentów, którzy wypełnią kwestionariusz ankiety.

Kwestionariusz zawiera pytania o korzystanie z informacji dotyczących pandemii COVID-19 w Internecie, o postawy i zachowania zdrowotne, obawy dotyczące przyszłości oraz podstawowe informacje społeczno-demograficzne. Udział w badaniu jest anonimowy. Wypełnienie kwestionariusza ankiety nie powinno zająć więcej niż 15-20 minut.

Kwestionariusz ankiety jest dostępny pod adresem:

 


Stypendia Pomostowe

szczegóły >>


Oferta pracy dla studentów i absolwentów kierunku analityka medyczna

Laboratoria Medyczne Bruss w Gdyni oferują miejsca pracy dla studentów V roku analityki medycznej oraz dla absolwentów. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą:

oferta pracy _ studenci V roku

oferta pracy_Diagnosta laboratoryjny

oferta pracy_Pracownia Mikrobiologii


KORONAWIRUS - aktualności

 

https://www.umk.pl/wiadomosci/?tag=koronawirus


Pomoc studentów dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy

Ogłoszenie >>


"Aktywny Samorząd"

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy w 2020 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, oferujący osobom niepełnosprawnym pomoc finansową ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mi. in. w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II.


"Laur Medyczny" im. Doktora Wacława Mayzla"

PAN informuje, że w 2020 roku przewidywane jest przyznanie honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo "Laur Medyczny" im. Doktora Wacława Mayzla"Termin nadsyłania wniosków do Wydziału upływa z dniem 31 maja 2020 r.


Nagroda Naukowa Wydziału V Nauk Medycznych PAN

PAN informuje, że w 2020 roku przewidywane jest przyznanie Nagród Naukowych Wydziału Nauk Medycznych za najwybitniejsze twórcze wyniki prac badawczych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych. Termin nadsyłania do Wydziału wniosków upływa z dniem 31 maja 2020 r.


Praca Dziekanatu

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym sprawy studenckie i doktoranckie będą realizowane jedynie drogą mailową lub telefoniczną. 


Ważność legitymacji przedłużona

Przypominamy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podjął decyzję o automatycznym wydłużeniu ważności legitymacji studenckich i doktoranckich do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w dziekanatach wydziałów.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta


Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo Pracownicy, Studenci, Doktoranci.

W nawiązaniu do mojego listu z dnia 11.03 skierowanego do Pracowników Wydziału i decyzji o zawieszeniu niektórych zajęć już w dniu 11.03 chciałbym poinformować, że Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.03.2020 r (załącznik: Rozporządzenie MNiSW) zostały zawieszone na okres dwóch tygodni wszystkie zajęcia dydaktyczne. Rektor UMK wydał w tej sprawie stosowne Zarządzenie nr 32 z dnia 11.03.2020 r. (załącznik: Zarządzenie Rektora UMK ).

 

 

więcej informacji


Szkolenie BHP

Dla studentów, którzy nie zaliczyli szkolenia BHP, Platforma Moodle (e-learningowa forma szkolenia BHP) zostanie otwarta od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r.


Zasady korzystania z szatni studenckiej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1

Szanowni studenci,

informujemy, że z dniem 18.02.2019 r. wchodzi w życie nowy regulamin szatni studenckiej mieszczącej się na poziomie -1 w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Regulamin ten został zaakceptowany przez Samorząd Studencki.

 

więcej informacji


Szkolenie BHP dla studentów I roku

Platforma Moodle (e-learningowa forma szkolenia BHP) dla osób przyjętych na studia w Collegium Medicum w roku akademickim 2018/2019 otwarta będzie w terminie 15.10.2018 r. - 22.12. 2018 r. 


Informacja dla kandydatów na studia/studentów I roku w roku akademickim 2018/2019

Informacja dla studentów I roku - studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) Wydziału Farmaceutycznego 

 

 

więcej informacji


Wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego

Wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego

więcej informacji


Wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego

więcej informacji


Innowacje w Onkologii 2018

Zaproszenie dla studentów na III Ogólnopolską Studencką Konferencję Szkoleniową „Innowacje w Onkologii”

więcej informacji


Wsparcie studentów i doktorantów niepełnosprawnych

Jesteś studentem ostatniego roku lub skończyłeś studia nie dalej niż 24 miesiące temu? Masz kwalifikacje, ale nie masz pracy? Mieszkasz na terenie kujawsko - pomorskiego?
Ta oferta jest dla Ciebie.

więcej informacji