Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Jakość kształcenia

Raport samooceny – Ocena programowa dla kierunku Farmacja

Interesariusze zewnętrzni >>Dokumenty Uczelniane

Dokumenty Wydziałowe

Dokumenty Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej