Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

WŁADZE DZIEKAŃSKIE NA KADENCJĘ 2020-2024

Dziekan – prof. dr hab. Stefan Kruszewski
DZIEKAN

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

godziny przyjęć:
wtorek 12.00-14.00, czwartek 11.00-13.00 (pokój nr 53a)

tel. 52 585-33-99


Prodziekan ds. Studenckich – prof. dr hab. Ewa Żekanowska

 


KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH

prof. dr hab. Ewa Żekanowska

godziny przyjęć: środa 9:00-11:00 Katedra Patofizjologii
e-mail: zorba@cm.umk.pl


Prodziekan ds. Nauki – dr hab. Michał Marszałł, prof. UMK

 

PRZEWODNICZĄCY RADY DYSCYPLINY NAUKI FARMACEUTYCZNE

prof. dr hab. Michał Marszałł

godziny przyjęć:
wtorek 12.00-14.00, czwartek 9.00-11.00 (pokój 52)


dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK

 

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA

dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK

godziny przyjęć: poniedziałek 10.00-12.00, czwartek 10.00-12.00
e-mail: bruszkowska@cm.umk.pl


dr hab. Marcin Koba, prof. UMK.jpg

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

dr hab. Marcin Koba, prof. UMK

godziny przyjęć: poniedziałek 10.00-12.00, czwartek 12.30-14.30

studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) w dodatkowych terminach ustalonych drogą elektroniczną prodziekan.studenci.WF@cm.umk.pl

Na powyższy adres studenci/starości roku/przedstawiciele samorządu studenckiego mogą kontaktować się z prodziekanem i zgłaszać swoje sprawy i postulaty.

W ramach pierwszej godziny każdego dyżuru, studenci mogą również spotkać się z Prodziekanem w formie zdalnej na platformie MS Teams kontaktując się pod adresem kobamar@o365.cm.umk.pl.

 


dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK

PRODZIEKAN DS. ORGANIZACYJNYCH I ROZWOJU

dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK 

godziny przyjęć: poniedziałek 10.00-12.00, piątek 8.00-10.00
e-mail: kupcewicz@cm.umk.pl


WYDZIAŁOWY PEŁNOMOCNIK  DS. MOBILNOŚCI

dr hab. Artur Słomka, prof. UMK
tel. +48 52 585 3594
e-mail: artur.slomka@cm.umk.pl


WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

dr hab. Krzysztof Łączkowski, prof. UMK
e-mail: krzysztof.laczkowski@cm.umk.pl