Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

WŁADZE DZIEKAŃSKIE NA KADENCJĘ 2016-2020

Dziekan – prof. dr hab. Stefan Kruszewski
DZIEKAN

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

godziny przyjęć:
wtorek 12.00-14.00, czwartek 11.00-13.00 (pokój nr 53a)

tel. 52 585-33-99


Prodziekan ds. Studenckich – prof. dr hab. Ewa Żekanowska

 


KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH

prof. dr hab. Ewa Żekanowska


Prodziekan ds. Nauki – dr hab. Michał Marszałł, prof. UMK

 

PRZEWODNICZĄCY RADY DYSCYPLINY NAUKI FARMACEUTYCZNE

prof. dr hab. Michał Marszałł

godziny przyjęć:
wtorek 12.00-14.00, czwartek 9.00-11.00 (pokój 52)


Prodziekan ds. Jakości kształcenia – prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska

 

PRODZIEKAN DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska

godziny przyjęć: poniedziałek 8.00-10.00, środa 13.00-15.00 (pokój 52)


PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

dr hab. Marcin Koba, prof. UMK

godziny przyjęć: wtorek 8.30-10.30, czwartek 12.30-14.30

studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) w dodatkowych terminach ustalonych drogą elektroniczną prodziekan.studenci.WF@cm.umk.pl

Na powyższy adres studenci/starości roku/przedstawiciele samorządu studenckiego mogą kontaktować się z prodziekanem i zgłaszać swoje sprawy i postulaty.


PRODZIEKAN DS. ORGANIZACJI NAUCZANIA

dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK 

godziny przyjęć: poniedziałek 13.00-15.00, piątek 8.00-10.00


WYDZIAŁOWY PEŁNOMOCNIK  DS. MOBILNOŚCI

dr hab. Artur Słomka, prof. UMK
tel. +48 52 585 3594
e-mail: artur.slomka@cm.umk.pl


WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK
tel. +48 52 585 3500
e-mail: kupcewicz@cm.umk.pl


WYDZIAŁOWY PEŁNOMOCNIK DS. DYDAKTYCZNYCH i STANDARDÓW KSZTAŁCENIA

dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK
tel. +48 52 585 6054
e-mail: bruszkowska@cm.umk.pl