Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Nostryfikacja dyplomów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Szczegółowe informacje dotyczące nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów znajdują się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Jednocześnie w chwili obecnej nie ma obligatoryjnej konieczności nostryfikowania przez Uczelnię Wyższą dyplomu farmaceuty uzyskanego za granicą (co jest konieczne jedynie dla celów naukowych), gdyż ustawa o zawodzie farmaceuty z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 97) wprowadza dla osób z zagranicy konieczność przystąpienia do Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego zwanego „FEW” organizowanego przez Centrum Egzaminów Medycznych „CEM”.

Po spełnieniu ustawowych wymogów i przystąpieniu do FEW oraz zdania tego egzaminu będziecie możliwość uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty, a co za tym idzie uzyskania Prawa Wykonywania Zawodu i podjąć pracę w zawodzie farmaceuty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.