Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pomoc materialna dla studentów

Skład Orzekający do spraw studentów Wydziału Farmaceutycznego w składzie:

 

STYPENDIUM SOCJALNE SEMESTR LETNI 2023/2024

Szanowni Studenci,

Wnioski należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego (pokój 50,51) do dnia 5 marca br.


STYPENDIUM SOCJALNE SEMESTR ZIMOWY  2023/2024

Nowości w generatorze »

Generator wniosków:

TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW – STYPENDIUM SOCJALNE

Dyżury Komisji, pokój nr 28 I piętro, budynek F

Harmonogram listopad »

Wydrukowane wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać w terminie do dnia 6 listopada 2023 r., drogą pocztową na adres;
ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz z dopiskiem “Komisja Stypendialna Wydział Farmaceutyczny” lub składać  w oznaczonym pojemniku, znajdującym się przy Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, przy pokoju nr 50.

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów »

Oświadczenie członka rodziny o dochodach, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu »


Próg dochodowy do stypendium socjalnego1294,40 zł (netto) na osobę,
kwota samodzielności finansowej930,35 zł

UWAGA!
Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie: 600 zł) dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny!!!!!!!!

Koordynator pomocy materialnej dla studentów – mgr Beata Nitka


UWAGA STUDENCIE  – ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYM LINKIEM »

Fundusz Pomocy Materialnej – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (umk.pl)