ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Kosmetologia II stopnia

Film promujący kierunki Wydziału Farmaceutycznego»

Opis kierunku:

Każdy z nas chce wyglądać zdrowo i pięknie, dlatego wyjątkowo chętnie korzystamy z usług kosmetologów, którzy dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom potrafią kompleksowo zadbać o kondycję naszej cery, ciała, czy paznokci. To niezwykle ważne, by zawód ten wykonywały osoby o gruntownym wykształceniu zawodowym. Program kształcenie na kierunku kosmetologia w pełni wykorzystuje możliwości uczelni medycznej. Pozwalając jednocześnie na przekazanie rzetelnej i pogłębionej wiedzy z zakresu nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych i chemicznych, a laboratoria oraz pracownie kosmetologiczne umożliwiają zdobywanie umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania zawodu kosmetologa. Umiejętności te obejmują pielęgnację zarówno skóry zdrowej, jaki i w przebiegu schorzeń́ dermatologicznych oraz zmian skórnych towarzyszących chorobom narządów wewnętrznych. W trakcie pierwszych 3 lat studiów I stopnia realizowane są przedmioty podstawowe jak: anatomia, biofizyka, biologia i genetyka, fizjologia, czy higiena oraz przedmioty kierunkowe/zawodowe: jak kosmetologia pielęgnacyjna, dermatologia, kosmetologia upiększająca, czy chemia kosmetyczna. W trakcie 2 lat studiów II stopnia realizowane są przedmioty specjalistyczne jak: alergologia i działania niepożądane w kosmetologii, biologia skóry, inżynieria tkankowa, endokrynologia i diabetologia w kosmetologii, odnowa biologiczna, kształtowanie sylwetki i postawy ciała, onkologia skóry, czy chirurgia plastyczna, rekonstrukcyjna.

Dla kogo ten kierunek?

Jeżeli w kręgu Twoich zainteresowań znajdowały się zawsze zagadnienia związane z wizażem, lubisz dbać i pielęgnować swoje ciało oraz jednocześnie nauka przedmiotów takich jak biologia i chemia nie stanowi dla ciebie problemu, to studia na kierunku kosmetologia dadzą ci wiele satysfakcji i sprawią, że będziesz mógł rozwijać swoją karierę zawodową z pasją. Przyszli studenci kosmetologii muszą mieć świadomość, że czeka ich wiele intelektualnych wyzwań, ponieważ ta dyscyplina opiera się w znacznym stopniu na naukach medycznych. Muszą oni zatem zgłębić zagadnienia związane z anatomią, dermatologią, czy nawet dietetyką, bo ona również ma wpływ na kondycję cery oraz skóry.

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektywy?

Absolwent kierunku kosmetologia jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegów, prowadzenia gabinetu kosmetycznego, pracy w ośrodkach odnowy biologicznej i SPA, w działach kosmetycznych aptek. Ważnym aspektem praktycznych umiejętności jest także przygotowanie do pracy w laboratoriach kosmetycznych, podczas produkcji oraz w procesie oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Wiedza i kwalifikacje, zdobyte podczas studiów, pozwalają na podjęcie pracy w firmach zajmujących się dystrybucją kosmetyków, surowców kosmetycznych i półproduktów stosowanych w produkcji kosmetyków, redakcjach czasopism o charakterze kosmetologicznym oraz w szkołach policealnych kształcących w obszarze kosmetologii.

Co wyróżnia kierunek kosmetologia prowadzony na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy?

1) Ważnym uzupełnieniem kształcenia specjalistycznego są zajęcia w przychodni dermatologicznej, w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 oraz Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Szpitala Uniwersyteckiego nr 2, gdzie studenci kosmetologii maja praktyczne możliwości  zapoznania się z metodami diagnozowania i leczenia chorób skóry.

2) W ramach współpracy z Poradniami dermatologicznymi oraz Klinikami Szpitali Uniwersyteckich studenci prowadzą też, zwłaszcza w ramach przygotowywania prac dyplomowych, badania naukowe z udziałem pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (AZS), łuszczycą, trądzikiem różowatym i pospolitym.

3) Ważnym uzupełnieniem kształcenia są praktyki zawodowe, w ramach których studenci weryfikują swoją wiedzę i doskonalą umiejętności.

4) Studenci kosmetologii mają też duże możliwości samokształcenia w ramach Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej oraz licznych studenckich kół naukowych działających na Wydziale Farmaceutycznym.

5) Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego uzyskali wielomilionowe dofinansowanie na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach konsorcjum naukowego.

6) W rankingu kierunków studiów Perspektywy 2020, kierunek kosmetologia obecnie zajmuje 8 miejsce
w kraju.

7) Internacjonalizacja kształcenia, poprzez kontynuowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w ramach wspólnie realizowanych projektów badawczych i edukacyjnych z przedstawicielami zagranicznych ośrodków naukowych. Obecnie Wydział Farmaceutyczny ma podpisaną umowę na zagraniczne wyjazdy (studia i staże wakacyjne w Międzynarodowych firmach kosmetycznych i Instytutach kosmetologicznych) studentów kierunku kosmetologia w ramach programu ERASMUS+.