Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Plany, programy studiów oraz sylabusy dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym

Analityka medyczna >>>

Farmacja >>>

Kosmetologia >>>