Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Postępowania habilitacyjne na Wydziale Farmaceutycznym

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego»


Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  w dziedzinie:  nauki  medyczne i nauki o zdrowiu – dyscyplina nauki farmaceutyczne wszczęte

od 1.10.2019 r.

Postępowania habilitacyjne prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym»

od 1.10.2023 r.

Postępowania habilitacyjne prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym»
POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE PROWADZONE NA WYDZIALE >>


Akty prawne