Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Postępowania habilitacyjne prowadzone na Wydziale

dr Magdalena Krintus 


dr Daniel Załuskidr Przemysław Krawczyk


dr inż. Krzysztof Skowron


dr Tomasz Dziaman


dr Beata Szefler 

dr Maciej Bieliński


dr Artur Słomka


dr Katarzyna Buszko


dr Renata Studzińska