Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Procedura dyplomowania

Listy zagadnień na egzamin dyplomowy 2021»

Uprzejmie proszę o telefoniczne zgłaszanie planowanych terminów obron prac dyplomowych do pracowników Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego pod numery telefonów:

52-585-3400, 52-585-3541, 52-585-3952

Procedura dyplomowania – informacja szczegółowa »»

Procedura egzaminu dyplomowego w formie zdalnej »»

Zarządzenie Nr 94 Rektora UMK w Toruniu z dnia 04.05.2020 r.  – w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CO-V-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Zarządzenie Nr 125 Rektora UMK w Toruniu z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 94 Rektora UMK z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-V-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Zarządzenie Nr 126 Rektora UMK w Toruniu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Zarządzenie Nr 209 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 94 Rektora UMK z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-V-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Zarządzenie Nr 210 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 126 Rektora UMK z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

załącznik nr 1 – wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej 

załącznik nr 2 – zasady przygotowania pliku z elektroniczną wersją pracy dyplomowej

załącznik nr 3 – strona tytułowa

załącznik nr 4 – potwierdzenie poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej na język angielski 

załącznik nr 7 – podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomu 

załącznik  – wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym  lub dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim

 


 

Zespół ds. weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski
Centrum Kształcenia w Języku Angielskim
al. Powstańców Wielkopolskich 46, pokój 013
85-090 Bydgoszcz
tel. 52-5853895
weryfikacja@cm.umk.pl