Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Procedura dyplomowania

Listy zagadnień na egzamin dyplomowy 2022»

Uprzejmie proszę o telefoniczne zgłaszanie planowanych terminów obron prac dyplomowych do pracowników Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego pod numery telefonów:

52-585-3400, 52-585-3541, 52-585-3952

Egzamin licencjacki kosmetologia I stopnia rok akademicki 2022/2023

Propozycja recenzentów prac magisterskich na kierunku Kosmetologia II stopnia »

Procedura dyplomowania – informacja szczegółowa »»

Zarządzenie Nr 126 Rektora UMK w Toruniu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

załącznik nr 1 – wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i przeprowadzenie egzaminu dyplomowego (studia magisterskie)

załącznik nr 1 – wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i przeprowadzenie egzaminu dyplomowego (studia magisterskie)

załącznik nr 2 – zasady przygotowania pliku z elektroniczną wersją pracy dyplomowej 

załącznik nr 3 – strona tytułowa 

załącznik nr 4 – potwierdzenie poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej na język angielski  

załącznik nr 5 – wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego (studia I stopnia)

załącznik nr 5 – wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego (studia I stopnia)

załącznik nr 7 – podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomu 

załącznik nr 8 – wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym  lub dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim 

 


 

Zespół ds. weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski
Centrum Kształcenia w Języku Angielskim
al. Powstańców Wielkopolskich 46, pokój 013
85-090 Bydgoszcz
tel. 52-5853895
weryfikacja@cm.umk.pl