Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Postępowanie w sprawie awansu

Wymagane dokumenty dla nauczycieli akademickich ubiegających się o awans w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych

  1. Wniosek skierowany do Dziekana Wydziału Farmaceutycznego, zaopiniowany przez kierownika jednostki,
  2. Wykaz publikacji.

Kryteria oceny i awansu nauczycieli akademickich w dyscyplinie nauki farmaceutyczne w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczychWymagane dokumenty dla nauczycieli akademickich ubiegających się o awans w grupie pracowników dydaktycznych

  1. Wniosek skierowany do Dziekana Wydziału Farmaceutycznego, zaopiniowany przez kierownika jednostki
  2. Wykaz publikacji.

Kryteria oceny i awansu nauczycieli akademickich w dyscyplinie nauki farmaceutyczne w grupie pracowników dydaktycznych


Dokumentację związaną z awansem należy przesłać w formie papierowej do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dziekfarm@cm.umk.pl