Studia doktoranckie

ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585-37-01
fax 52 585-36-75
sdoktoranckie.wf@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK budynek Wydziału Farmaceutycznego

Studia doktoranckie

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Żekanowska
godziny przyjęć: środa 9:00-11:00 Katedra Patofizjologii
e-mail: zorba@cm.umk.pl

SZYBKI KONTAKT – w celu ułatwienia obiegu informacji wśród doktorantów Collegium Medicum UMK prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego


Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) od roku akademickiego 2019/2020 zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Szkoły są nowymi instytucjami powołanymi do życia w wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami nowej Ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Zapraszamy na stronę Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu: https://www.phd.umk.pl/amb/


Komisja ds. studiów doktoranckich

  • prof. dr hab. Ewa Żekanowska – Przewodnicząca
  • prof. dr hab. Adam Buciński
  • prof. dr hab. Stefan Kruszewski
  • prof. dr hab. Michał Marszałł
  • dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK
  • mgr Andżelika Lorenc

Przedstawiciele doktorantów w komisjach

 

Delegat Wydziału Farmaceutycznego do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UMK

  • mgr Andżelika Lorenc

Przedstawiciel do Komisji ds. Studiów Doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego

  • mgr Andżelika Lorenc

Przewodniczący Komisji Stypendialnej Doktorantów

  • mgr Andżelika Lorenc

Przedstawiciel do Rady Dyscypliny na Wydziale Farmaceutycznym

  • mgr Andżelika Lorenc

Informacje dla uczestników studiów doktoranckich:


KORONAWIRUS – Aktualności >>>


Ubezpieczenie OC i NNW
Collegium Medicum UMK informuje, iż podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z 15.04.2011 r. roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2015.618 z późn.zm.), w których odbywają się przewidziane planem studiów zajęcia dydaktyczne, praktyki, staże lub inne zajęcia z elementami praktycznymi, wymagają od studentów posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Uczestnikom studiów doktoranckich zaleca się wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia OC (Odpowiedzialność Cywilna) i NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków).

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem  mogą opłacić składkę ubezpieczeniową (InterRisk, Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group) w Klubie Inicjatyw Studenckich przy ul. 3-go Maja 3 w Bydgoszczy.
Warunki ubezpieczenia >>