Studia doktoranckie

ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585-37-01
fax 52 585-36-75
sdoktoranckie.wf@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK budynek Wydziału Farmaceutycznego

Praktyki zawodowe dla uczestników studiów doktoranckich

Zarządzenie Nr 136 Rektora UMK z dnia 25 września 2013 r. dotyczące odbywania praktyk zawodowych przez doktorantów (33 KB)

Zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki
Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w ramach umowy o pracę w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni, jest zwolniony z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Osoby zainteresowane winny złożyć oświadczenie potwierdzone przez opiekuna naukowego, w terminie do 30 września każdego roku.
wzór oświadczenia (26 KB)