Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Wydziałowe Komisje na kadencję 2020-2024

Wydziałowa Komisja do spraw Nauki

Wydziałowa Komisja do spraw przeprowadzenia konkursów na Wydziale Farmaceutycznym

Wydziałowa Rada do spraw Jakości Kształcenia 

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku analityka medyczna

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku kosmetologia

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku farmacja

Wydziałowa Komisja ds. potwierdzania uczenia się na Wydziale Farmaceutycznym

Komisja oceniająca dyscypliny naukowej Nauki Farmaceutyczne

Wydziałowa Komisja Oceniająca

Wydziałowa Komisja do spraw finansowych i nagród

Wydziałowa Komisja do spraw wyróżnień dla Studentów i Absolwentów

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Procesu Dyplomowania

Wydziałowa Komisja ds. Nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą na kierunku farmacja

Wydziałowa Komisja Wydawnicza

Rady Pracodawców

Rada Pracodawców kierunku analityki medycznej

Rada Pracodawców kierunku farmacja

Rada Pracodawców kierunku kosmetologia 

Regulamin Rad Pracodawców»


Zespół ds. Promocji Wydziału Farmaceutycznego »


Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowy Pełnomocnik ds. Mobilności

Pełnomocnik Dziekana ds. e-learning


Archiwum Komisji Wydziałowych