Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Szkolenie biblioteczne

UWAGA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU – OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

 

Biblioteka Medyczna Collegium Medicum informuje o obowiązku zaliczenia on-line szkolenia bibliotecznego przez studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego I oraz II stopnia (oprócz Kosmetologii II stopnia) w terminie od 7 października do 15 grudnia 2019 r.

Student zobowiązany jest do:

Kurs wraz z testem zamieszczony jest na stronie https://moodle.umk.pl/BM/

Poprawne rozwiązanie testu (uzyskanie min. 5 pkt.) jest podstawą zaliczenia szkolenia.

Zasady przepisania zaliczenia szkolenia bibliotecznego:

Studenci I roku mogą zapisywać się i wypożyczać książki w Bibliotece Medycznej CM, zaraz po otrzymaniu legitymacji studenckiej, niezależnie od zaliczenia szkolenia bibliotecznego. Aby aktywować konto biblioteczne, koniczna jest osobista wizyta w Bibliotece Medycznej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9.

Wszelkie pytania można kierować: