Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Szkolenie biblioteczne

Zasady funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej  https://www.bu.umk.pl/szkolenie-biblioteczne

 

UWAGA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU

W związku z wdrożeniem nowego systemu biblioteczno-informacyjnego i koniecznością dostosowania go do systemów uczelnianych, zaliczenie on-line obowiązkowego Szkolenia bibliotecznego będzie możliwe w późniejszym terminie. Informacja o  jego udostępnieniu zostanie podana w odrębnym komunikacie. Brak możliwości zaliczenia Szkolenia bibliotecznego nie jest przeszkodą w korzystaniu z usług Biblioteki Medycznej. Studenci pierwszego roku mogą zamawiać i wypożyczać książki zaraz po otrzymaniu legitymacji studenckiej.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biblioteką Medyczną:
Wypożyczalnia:  tel. (52) 585-35-10,
Szkolenie biblioteczne:  tel. (52) 585-35-14  lub amarkowska@cm.umk.pl


Szkolenie biblioteczne OSTATECZNY TERMIN

Do systemu USOS zostało wprowadzone niezaliczenie studentom, którzy nie dopełnili obowiązku zapoznania się z kursem i nie rozwiązali testu ze Szkolenia bibliotecznego. Do 26 lutego 2021 r. można jeszcze to poprawić. Jest to już ostateczny termin! Niedopełnienie tego obowiązku będzie równoznaczne z procesem zaliczenia warunkowego.  Kurs wraz z testem jest dostępny na stronie Biblioteki Medycznej CM UMK.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres amarkowska@cm.umk.pl lub tel. (52) 585-35-14


SZKOLENIE BIBLIOTECZNE  –  OSTATECZNY TERMIN

Studenci, którzy nie dopełnili obowiązku odbycia online Szkolenia bibliotecznego, będą mieli możliwość/obowiązek dokonania tego w dniach 06-14.02.2021. JEST TO TERMIN OSTATECZNY. Kurs wraz z testem jest dostępny na stronie Biblioteki Medycznej Collegium Medicum https://biblio@cm.umk.pl  zakładka Szkolenie biblioteczne oraz na platformie moodle https://moodle.umk.pl/BM/ . Jednocześnie informuję, że osobom, które poprawnie rozwiązały test, zostało już wprowadzone zaliczenie tego przedmiotu do systemu USOS. W przypadku, kiedy brakuje wpisu, mimo poprawnie rozwiązanego testu, bardzo proszę o kontakt: mailem amarkowska@cm.umk.pl lub telefonicznie (52) 585-35-14.

Student zobowiązany jest do:

Kurs wraz z testem zamieszczony jest na stronie https://moodle.umk.pl/BM/. Dostęp do kursu jest możliwy również poprzez stronę Biblioteki Medycznej Collegium Medicum https://biblio@cm.umk.pl

Poprawne rozwiązanie testu (uzyskanie min. 5 pkt.) jest podstawą zaliczenia szkolenia.

Zasady przepisania zaliczenia szkolenia bibliotecznego:

Studenci I roku mogą zapisywać się i wypożyczać książki w Bibliotece Medycznej CM, zaraz po otrzymaniu legitymacji studenckiej, niezależnie od zaliczenia szkolenia bibliotecznego. Aby aktywować konto biblioteczne, koniczna jest osobista wizyta w Bibliotece Medycznej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9.

Wszelkie pytania można kierować: