Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Zajęcia fakultatywne 2022/2023

 

Kierunek studiów Tematy zajęć fakultatywnych Termin rejestracji
Farmacja Farmacja» od 01.10.2022 r.
Analityka medyczna Analityka medyczna» od 01.10.2022 r.
Kosmetologia I stopnia Kosmetologia I stopnia» od 01.10.2022 r.
Kosmetologia II stopnia Kosmetologia II stopnia» od 01.10.2022 r.

Zajęcia ogólnouniwersyteckie»