Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

BHP

W związku z e-learningową formą obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023, platforma Moodle zostanie otwarta w terminie  17.10.2022 r. – 30.12.2022 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 123 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu studenci rozpoczynający naukę na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, zobowiązani są do odbycia szkolenia podstawowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

ZR.123.2022 (258 KB)

ZR.123.2022 – załącznik (275 KB)