Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Dokumenty do pobrania

Regulamin studiów 

Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej UMK przez studentów

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 

 

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Podanie do Dziekana                             WORD                          PDF      
Wniosek o zwrot nadpłaty                             WORD                          PDF   
Zagubienie legitymacji – oświadczenie                             WORD                           PDF 
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej                                 —                          PDF