Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Projekty realizowane na Wydziale Farmaceutycznym

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

SALIVA – Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane szybkiemu wykrywaniu wybranych leków i związków drobnocząsteczkowych w ślinie

Projekt realizowany w ramach programu:

Lider IX – ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2022

Całkowita wartość projektu: 1.199.998,75zł

Kierownik projektu: dr n. farm. Krzysztof Goryński


MicroIVIVE – Innowacja w badaniach translacyjnych: biokompatybilne mikrosondy do badań nowotworów in vitro i in vivo

Projekt realizowany w ramach programu: 

Konkursu Programu Współpraca Polska-Turcja

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 – 01.06.2024

Całkowita wartość projektu: 795.192,89 zł

Kierownik projektu w CM UMK: dr hab. n. farm. Barbara Bojko, prof. UMK


 

Projekty finansowane ze źródeł Narodowego Centrum Nauki

NCN OPUS

Tytuł projektu – Bezbiopsyjna analiza metabolomiczna i lipidomiczna nerek jako krok w kierunku lepszej oceny jakości narządów selekcjonowanych do transplantacji i uszkodzenia poreperfuzyjnego

Konkurs – OPUS 14

Numer projektu : 2017/27/B/NZ5/01013

Okres realizacji projektu: 14.08.2018-13.08.2022

Całkowita wartość: 1 337 560 zł

Kierownik projektu: dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK


Tytuł projektu – Wpływ doustnej suplementacji witaminą C na epigenetyczne modyfikacje DNA – możliwy mechanizm przeciwnowotworowego działania witaminy C

Konkurs – OPUS 14

Numer projektu : 2017/27/B/NZ7/01487

Okres realizacji projektu: 08.10.2018-07.10.2022

Całkowita wartość: 2 907 000 zł

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Oliński


Tytuł projektu – Odpowiedź immunologiczna a skład mikrobioty jelitowej u dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby i nadciśnieniem tętniczym pierwotnym

Konkurs – OPUS 16

Numer projektu : 2018/31/B/NZ5/02735

Konsorcjum:

– Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”- Lider konsorcjum

– CM UMK – Partner I konsorcjum

– Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Okres realizacji projektu: 21.06.2019-20.06.2023

Całkowita wartość: 2 302 142 zł

Dofinansowanie: 1 000 043  zł

Kierownik projektu ze strony Lidera: prof. dr hab. Piotr Socha

Kierownik projektu ze strony CM UMK: prof. dr hab. Jacek Michałkiewicz


Tytuł projektu – Uracyl w DNA i epigenetyczne modyfikacje – nowe biomarkery rozwoju szpiczaka mnogiego? W poszukiwaniu związku między genetycznymi/epigenetycznymi modyfikacjami DNA i ewolucją szpiczaka mnogiego

Konkurs – OPUS 20

Numer projektu : 2020/39/B/NZ5/01099

Okres realizacji projektu: 08.10.2021-07.10.2025

Całkowita wartość: 2 304 960 zł

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Oliński


 

NCN PRELUDIUM

Tytuł projektu – Ftalimidowe pochodne porfirazyn inkorporowane w liposomach jako potencjalne fotouczulacze dla terapii fotodynamicznej

Konkurs – PRELUDIUM 13

Numer projektu : 2017/25/N/NZ7/01705

Okres realizacji projektu: 25.01.2018-24.01.2023

Całkowita wartość: 180 000 zł

Kierownik projektu: dr Michał Falkowski


Tytuł projektu – Badanie udziału poszczególnych białek rodziny TET w generowaniu epigenetycznych modyfikacji w DNA

Konkurs – PRELUDIUM 15

Numer projektu : 2018/29/N/NZ1/00497

Okres realizacji projektu: 12.03.2019-11.03.2022

Całkowita wartość: 210 000 zł

Kierownik projektu: mgr Maciej Tomasz Gawroński


Tytuł projektu – Zastosowanie Coated Blade Spray sprzężonego ze spektrometrią mas do analizy związków endogennych w oponiakach

Konkurs – PRELUDIUM 17

Numer projektu : 2019/33/N/ST4/00286

Okres realizacji projektu: 27.02.2020-26.02.2023

Całkowita wartość: 209 440 zł

Kierownik projektu: mgr Joanna Bogusiewicz


 

NCN – konkurs PRELUDIUM BIS 2

Tytuł projektu – Rola 5-hydroksymetylouracylu w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej

Konkurs – PRELUDIUM BIS 2

Numer projektu : 2020/39/O/NZ5/00852

Okres realizacji projektu: 01.10.2021-30.09.2025

Całkowita wartość: 541 680 zł

Kierownik projektu: dr hab. Daniel Stefan Gackowski, prof. UMK


 

NCN – konkurs MINIATURA

Tytuł projektu – Wpływ wyciszenia genu AK4 na metabolizm ludzkich komórek śródbłonka mikronaczyniowego płuc w warunkach ostrego i przewlekłego niedotlenienia – niecelowana analiza metabolomiczna z użyciem spektrometrii mas

Konkurs – MINIATURA 5

Numer projektu : 2021/05/X/NZ1/00657

Okres realizacji projektu: 02.11.2021-01.11.2022

Całkowita wartość: 49 500 zł

Kierownik projektu: dr Magdalena WujakNCN – konkurs SONATA

Tytuł projektu – Analiza oddechu jako nowatorska metoda diagnozowania respiratorowego zapalenia płuc i monitorowania spersonalizowanej terapii

Konkurs – SONATA 13

Numer projektu : 2017/26/D/NZ6/00136

Okres realizacji projektu: 24.09.2018-23.09.2022

Całkowita wartość: 1 758 851  zł

Kierownik projektu: dr Wojciech Filipiak

 


Projekty zakończone 

Projekt „NATURALNE I SYNTETYCZNE – cykl zajęć z botaniki i chemii dla młodych pasjonatów nauki na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK”
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 01.07.2020 r.
Całkowita wartość projektu: 132 612,50 zł
Koordynator projektu: dr hab. Bogumiła Kupcewicz
informacje o projekcie


Projekt „FARMACEUTA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ”
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 434 818,80 zł
Koordynator projektu: prof. dr hab. Michał Marszałł
Zastępca koordynatora projektu: dr hab. Bogumiła Kupcewicz
informacje o projekcie


Projekt “Wpływ selektywnych modulatorów receptora estrogenowego (SERM) na aktywną demetylację DNA w komórkach raka piersi”
Dofinansowanie NCN PRELUDIUM 15: 140 000 zł
Kierownik projektu: mgr Kinga Linowiecka
informacje o projekcie


Projekt “5-Hydroksymetylouracyl jako potencjalny specyficzny biomarker komórek białaczkowych w przewlekłej białaczce limfocytowej”
Dofinansowanie NCN PRELUDIUM 15: 210 000 zł
Kierownik projektu: mgr Anna Łabejszo
informacje o projekcie


Projekt “Badanie udziału poszczególnych białek rodziny TET w generowaniu epigenetycznych modyfikacji w DNA.”
Dofinansowanie NCN PRELUDIUM 15: 210 000 zł
Kierownik projektu: mgr Maciej Gawroński
informacje o projekcie


Projekt “Wpływ doustnej suplementacji witaminą C na epigenetyczne modyfikacje DNA – możliwy mechanizm przeciwnowotworowego działania witaminy C”
Dofinansowanie NCN OPUS 14: 2 907 000 zł
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Oliński
informacje o projekcie


Projekt “Bezbiopsyjna analiza metabolomiczna i lipidomiczna nerek jako krok w kierunku lepszej oceny jakości narządów selekcjonowanych do transplantacji i uszkodzenia poreperfuzyjnego”
Dofinansowanie NCN OPUS 14: 1 337 560 zł
Kierownik projektu: dr hab. Barbara Bojko
informacje o projekcie


Projekt “Nowe pochodne klopidogrelu – enancjoselektywna biosynteza oraz aktywność przeciwpłytkowa in vitro”
Dofinansowanie NCN PRELUDIUM 14: 202 500 zł
Kierownik projektu: mgr Adam Sikora
informacje o projekcie


Projekt “METODA WYTWARZANIA I POTENCJALNA AKTYWNOŚĆ ADAPTOGENNA PREPARATU AdaptES”
Kierownik projektu: dr hab. Daniel Załuski
informacje o projekcie


Projekt „Analiza oddechu jako nowatorska metoda diagnozowania respiratorowego zapalenia płuc i monitorowania spersonalizowanej terapii”
Dofinansowanie NCN Sonata: 1 758 851 zł
Kierownik projektu: dr Wojciech Filipiak
informacje o projekcie


Projekt “Nowe rozwiązania analityczne w onkologii: od badań podstawowych do szybkiej diagnostyki śródoperacyjnej”
Dofinansowanie NCN Harmonia: 621 960 zł
Kierownik projektu: dr hab. Barbara Bojko
informacje o projekcie


Projekt “Ocena ilościowa eleuterozydów i flawonoidów w intrakcie z owoców Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim., działanie cytotoksyczne, hepatoochronne i adaptogenne”
Dofinansowanie NCN Miniatura 1: 33 550 zł
Kierownik projektu: dr hab. Daniel Załuski
informacje o projekcie


Projekt “Ekspresja białka STING w błonie śluzowej żołądka oraz limfocytach i monocytach krwi obwodowej u dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori: korelacja z parametrami zapalenia śluzówki żołądka i dystrybucją limfocytów regulatorowych”
Dofinansowanie NCN Miniatura 2: 49 962 zł
Kierownik projektu: dr Anna Helmin-Basa


Projekt “Ocena krążących mikrocząstek komórkowych o potencjale fibrynolitycznym u pacjentów z dokonanym udarem niedokrwiennym mózgu poddanych leczeniu trombolitycznemu”
Dofinansowanie NCN Miniatura 2: 48 510 zł
Kierownik projektu: dr Artur Słomka


Projekt “Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane szybkiemu wykrywaniu wybranych leków i związków drobnocząsteczkowych w ślinie”
Dofinansowanie NCBiR, program LIDER IX: 1 199 998,75 zł
Kierownik projektu: dr Krzysztof Goryński