Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Projekty realizowane na Wydziale Farmaceutycznym

Projekt „NATURALNE I SYNTETYCZNE – cykl zajęć z botaniki i chemii dla młodych pasjonatów nauki na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK”
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 01.07.2020 r.
Całkowita wartość projektu: 132 612,50 zł
Koordynator projektu: dr hab. Bogumiła Kupcewicz
informacje o projekcie


Projekt „FARMACEUTA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ”
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 434 818,80 zł
Koordynator projektu: prof. dr hab. Michał Marszałł
Zastępca koordynatora projektu: dr hab. Bogumiła Kupcewicz
informacje o projekcie


Projekt “Wpływ selektywnych modulatorów receptora estrogenowego (SERM) na aktywną demetylację DNA w komórkach raka piersi”
Dofinansowanie NCN PRELUDIUM 15: 140 000 zł
Kierownik projektu: mgr Kinga Linowiecka
informacje o projekcie


Projekt “5-Hydroksymetylouracyl jako potencjalny specyficzny biomarker komórek białaczkowych w przewlekłej białaczce limfocytowej”
Dofinansowanie NCN PRELUDIUM 15: 210 000 zł
Kierownik projektu: mgr Anna Łabejszo
informacje o projekcie


Projekt “Badanie udziału poszczególnych białek rodziny TET w generowaniu epigenetycznych modyfikacji w DNA.”
Dofinansowanie NCN PRELUDIUM 15: 210 000 zł
Kierownik projektu: mgr Maciej Gawroński
informacje o projekcie


Projekt “Wpływ doustnej suplementacji witaminą C na epigenetyczne modyfikacje DNA – możliwy mechanizm przeciwnowotworowego działania witaminy C”
Dofinansowanie NCN OPUS 14: 2 907 000 zł
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Oliński
informacje o projekcie


Projekt “Bezbiopsyjna analiza metabolomiczna i lipidomiczna nerek jako krok w kierunku lepszej oceny jakości narządów selekcjonowanych do transplantacji i uszkodzenia poreperfuzyjnego”
Dofinansowanie NCN OPUS 14: 1 337 560 zł
Kierownik projektu: dr hab. Barbara Bojko
informacje o projekcie


Projekt “Nowe pochodne klopidogrelu – enancjoselektywna biosynteza oraz aktywność przeciwpłytkowa in vitro”
Dofinansowanie NCN PRELUDIUM 14: 202 500 zł
Kierownik projektu: mgr Adam Sikora
informacje o projekcie


Projekt “METODA WYTWARZANIA I POTENCJALNA AKTYWNOŚĆ ADAPTOGENNA PREPARATU AdaptES”
Kierownik projektu: dr hab. Daniel Załuski
informacje o projekcie


Projekt „Analiza oddechu jako nowatorska metoda diagnozowania respiratorowego zapalenia płuc i monitorowania spersonalizowanej terapii”
Dofinansowanie NCN Sonata: 1 758 851 zł
Kierownik projektu: dr Wojciech Filipiak
informacje o projekcie


Projekt “Nowe rozwiązania analityczne w onkologii: od badań podstawowych do szybkiej diagnostyki śródoperacyjnej”
Dofinansowanie NCN Harmonia: 621 960 zł
Kierownik projektu: dr hab. Barbara Bojko
informacje o projekcie


Projekt “Ocena ilościowa eleuterozydów i flawonoidów w intrakcie z owoców Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim., działanie cytotoksyczne, hepatoochronne i adaptogenne”
Dofinansowanie NCN Miniatura 1: 33 550 zł
Kierownik projektu: dr hab. Daniel Załuski
informacje o projekcie


Projekt “Ekspresja białka STING w błonie śluzowej żołądka oraz limfocytach i monocytach krwi obwodowej u dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori: korelacja z parametrami zapalenia śluzówki żołądka i dystrybucją limfocytów regulatorowych”
Dofinansowanie NCN Miniatura 2: 49 962 zł
Kierownik projektu: dr Anna Helmin-Basa


Projekt “Ocena krążących mikrocząstek komórkowych o potencjale fibrynolitycznym u pacjentów z dokonanym udarem niedokrwiennym mózgu poddanych leczeniu trombolitycznemu”
Dofinansowanie NCN Miniatura 2: 48 510 zł
Kierownik projektu: dr Artur Słomka


Projekt “Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane szybkiemu wykrywaniu wybranych leków i związków drobnocząsteczkowych w ślinie”
Dofinansowanie NCBiR, program LIDER IX: 1 199 998,75 zł
Kierownik projektu: dr Krzysztof Goryński