Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-38-07
kbotanikiifarmakognozji@cm.umk.pl

Ogród Roslin Leczniczych i Kosmetycznych Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Ocena ilościowa eleuterozydów i flawonoidów w intrakcie z owoców Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim., działanie cytotoksyczne, hepatoochronne i adaptogenne.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) – konkurs MINIATURA 1
Kierownik projektu: dr hab. Daniel Załuski
Przyznane środki: 33 550 zł

Celem projektu jest poznanie profilu eleuterozydów i flawonoidów w intrakcie z owoców E. senticosus, uprawianego w Polsce, jak również działania cytotoksycznego, hepatoochronnego i adaptogennego w modelu in vitro. Temat badań jest odpowiedzią na potrzebę uzyskania nowych produktów stosowanych w prewencji i leczeniu chorób cywilizacyjnych przebiegających z wyniszczeniem organizmu. Metabolity wtórne i aktywność biologiczna przetworów galenowych, z owoców E. senticosus, takich jak intrakt są nieznane. Komisja Europejska decyzją z dnia 9 grudnia 2009 r. włączyła E. senticosus do wykazu substancji roślinnych, przetworów roślinnych i ich zestawień do użytku w tradycyjnych roślinnych produktach leczniczych. W stanie naturalnym gatunek ten rośnie w Chinach, Japonii, Syberii. Niewiele jest informacji odnośnie profilu chemicznego i farmakologicznego tego gatunku uprawianego w Europie. Istotnym etapem jest sprawdzenie bezpieczeństwa stosowania intraktu, wyrażonego m.in. jako działanie cytotoksyczne na hepatocyty i komórki krwi. Za koniecznością realizacji działań przemawia także problem zafałszowania surowca i preparatów E. senticosus importowanych z Chin, uprawa surowca w Polsce pozwoliłaby uniknąć powyższych problemów. Wyniki opisanego przedsięwzięcia określą pozycję preparatu wśród innych preparatów roślinnych wykazujących podobny efekt.