Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-38-07
kbotanikiifarmakognozji@cm.umk.pl

Ogród Roslin Leczniczych i Kosmetycznych Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Projekt “Metoda wytwarzania i potencjalna aktywność adaptogenna preparatu AdaptES”

kierownik projektu: dr hab. n. farm. Daniel Załuski
wykonawca: dr Rafał Kuźniewski

Projekt “Metoda wytwarzania i potencjalna aktywność adaptogenna preparatu AdaptES” będzie realizowany w ramach Projektu „KUBUS – Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług” wykonywanego w Programie MNiSW pn. „Inkubator Innowacyjności+”. Projekt „KUBUS” jest realizowany przez AIP UMK w konsorcjum z „CTT UMK” Spółka z o.o.

Rozwój nauk podstawowych sprawia, że obecnie coraz lepiej rozumiemy istotę wielu chorób. Szybki rozwój tzw. chorób cywilizacyjnych wymaga stałego poszukiwania nowych, lepszych surowców pochodzenia naturalnego, które działają na kilku płaszczyznach. Wzrost zainteresowania przez społeczeństwo stosowaniem preparatów pochodzenia roślinnego, tzw. plant-based products, czy tzw. pharma-nutrition, wymaga od producentów poszerzania asortymentu i zakresu badań naukowych.

Celem projektu jest poznanie aktywności adaptogennej preparatu AdaptES. Temat badań jest odpowiedzią na potrzebę uzyskania nowych produktów, obejmujących tzw. total plant extract, stosowanych w prewencji i leczeniu chorób cywilizacyjnych przebiegających z wyniszczeniem organizmu. Preparat cechuje odpowiedni dobór ekstraktów roślinnych i wyizolowanych związków. Potencjalne przeznaczenie preparatu to podnoszenie odporności organizmu, wzmocnienie organizmu przed negatywnym działaniem czynników stresogennych o podłożu biologicznym, chemicznym, środowiskowym. Uwzględniając powyższe, działanie preparatu powinno być adaptogenne.

Adresatami bezpośrednimi celu projektu są osoby z grupy zagrożonej wyniszczeniem organizmu spowodowanym chorobą, osoby cechujące się obniżoną odpornością, funkcjonujące w długookresowym stresie.


Projekt pn. „KUBUS – Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług” jest realizowany na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. “Inkubator Innowacyjności+”, który jest częścią projektu systemowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).