Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-38-07
kbotanikiifarmakognozji@cm.umk.pl

Ogród Roslin Leczniczych i Kosmetycznych Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Konkurs fotograficzny “Niezwykły świat roślin leczniczych”

1 miejsce Patrycja Aktanorowicz_kierunek-ratownictwo medyczne

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych”
dla
studentów i pracowników Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK
VIII edycja, 2020 rok

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Niezwykły świat roślin leczniczych”, którego organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Botaniki Farmaceutycznej, działające przy Katedrze Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji.

W tym roku epidemia koronawirusa wpłynęła na organizację konkursu. Zapraszamy więc do wzięcia udziału w konkursie w zmienionym terminie i formie. Z przykrością informujemy, że w tej edycji, ze względów organizacyjnych, nie zapraszamy do udziału uczniów liceów ogólnokształcących. Jednak z ogromną przyjemnością zachęcamy do udziału studentów i pracowników CM UMK. Na fotografie roślin, które mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie oczekujemy do 31 sierpnia 2020 r. Mamy nadzieję, że tegoroczny, zmieniony termin nadsyłania zdjęć otworzy przed Państwem nowe możliwości i obudzi pokłady kreatywności. Życzymy, aby obcowanie z przyrodą i fotografowanie roślin, w tym specyficznym czasie, przyniosło Państwu wiele przyjemności i wytchnienia.

Jak zwykle czekają na Państwa nagrody. Są to kosmetyki naturalne ufundowane przez drogerię Super-Pharm oraz albumy o tematyce przyrodniczej, ufundowane przez Lasy Państwowe i inne instytucje.

Honorowy patronat nad konkursem objął Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. dr hab. Stefan Kruszewski.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi około połowy września br. Szczegóły konkursu zamieszczone są w regulaminie

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać maksymalnie 3 zdjęcia na adres: rosliny.lecznicze.konkurs@gmail.com. Fotografie muszą być w formacie JPG i wielkości od 1,5 do 6 MB (nie mogą być panoramiczne i z naniesioną datą). Zdjęcia należy przesyłać w oddzielnych plikach, wpisując tytuł e-maila: Konkurs fotograficzny. Zgłaszane fotografie nie mogły brać wcześniej udziału w żadnym innym konkursie fotograficznym.

W nazwach przesyłanych plików (zdjęć) należy zamieścić: nazwisko i imię autora oraz numer zdjęcia.

W dodatkowym załączniku należy zamieścić autorskie podpisy poszczególnych zdjęć oraz następujące dane:

– Studenci: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, e-mail, nr telefonu.

– Pracownicy: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, nazwę katedry/jedn. administracyjnej, e-mail, nr telefonu.

Przesyłając prace należy pamiętać o przesłaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, która dostępna jest na stronie cm.umk.pl w zakładce dotyczącej konkursu.